Author: พณาวรรณ์ คำคูณ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ประจำปีงบประมาณ 2561

121