Day: กรกฎาคม 3, 2018

ขอเชิญร่วมนมัสการพระธาตุนาหลวง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมนมัสการพระธาตุนาหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยา

16

15