ลักษณะสังคม

 การศึกษา

      โรงเรียนประถมศึกษา   4   แห่ง
      โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส   –   แห่ง
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3   แห่ง
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       วัด / สำนักสงฆ์   10   แห่ง
       สำนักชี   –   แห่ง

 

 การสาธารณสุข

       สถานีอนามัยประจำตำบล   1   แห่ง
       ร้านขายยาแผนโบราณ   –   แห่ง
       อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ   100   %
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       จุดตรวจประจำตำบล   1   แห่ง
       สถานีตำรวจ ตชต.   1   แห่ง