สถานที่สำคัญ

อาคารสำหนักงาน

p11

วัดศรีมหาธาตุ(เจดีย์)

p21

วัดบ้านผือ

p31

ศูนย์เด็ก

p41